cestopisy z putování po Čechách a po Evropě

Na vánoční trhy do německého řezna

Do třetice na výlet s naší obcí. Tentokráte tak trošku speciální, na vánoční trhy do německého Regensburgu (Řezna). 

Historie tohoto města sahá až do starověku, kdy v těchto místech existovalo keltské středisko zvané Radasbona. Okolo roku 70 n. l. zde Římané založili vojenský tábor, který se v pozdějších letech rozrostl na opevněný tábor pro legie. V 6. století se v těchto místech usídlují Agilolfingové, které si v roce 788 podrobuje Karel Veliký a město se stává součástí Východofranské říše.  Největšího rozkvětu město dosáhlo ve 12. a 13. století, kdy zde byl postaven slavný Kamenný most, a město se roku 1245 stalo svobodným říšským městem. V letech 1663 – 1802 se město stalo sídlem říšského sněmu.

Řezno mělo do jisté míry vztah i k Českým zemím a to především ve 12. století, kdy zde byl roku 1158 korunován Vladislav II. na druhého českého krále a kdy podle místního Kamenného mostu nechal postavit dnes již neexistující Juditin most v Praze. Podle místního Kamenného mostu byl prý postaven i most v Písku (nejstarší na našem území) či Karlům most v Praze (na místě původního Juditina mostu).

Řezno leží na Dunaji, je druhým nejstarším městem v Německu (po Trevíru) a pátým největším městem v Bavorsku. V roce 2006 bylo historické centrum zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Díky své dlouholeté historii a tomu, že se město vyhnulo válečnému bombardování, se zde nachází velké množství památek různých období a v historickém centru města jsou zachovány staré měšťanské domy.

Mezi nejznámější památky města patří již zmiňovaný Kamenný most, který je i jedním ze symbolů města. Most spojuje městskou část Stadtamhof se Starým Městem. Byl postaven během 11 let, pravděpodobně v letech 1135 – 1146. Téměř 800 let, až do roku 1935, zůstal jediným mostem přes řeku v Řezně a širokém okolí. Most s valenými oblouky stojí na 16 pilířích a jeho délka je téměř 300 m.

Hlavním symbolem města je však gotická Katedrála sv. Petra na náměstí Domplatz. Stavba začala okolo roku 1260 a definitivně dokončena byla až téměř po 600 letech. Jedná se o trojlodní katedrálu, dlouhou téměř 100 m a širokou 20 m. Nejzajímavější na této gotické stavbě jsou bezesporu věže, překrásné okenní vitráže a socha smějícího se anděla.

Z dalších významných památek tohoto historického města jmenujme alespoň římskou bránu Porta Praetoria, Starou radnici (Altes Rathaus), v níž se konala říšská shromáždění, zámek Thurn-Taxisů, historickou Wurstkuchl či Solnou sýpku. Za vidění stojí také množství kostelů, parků, muzeí a malebných uliček a náměstí.

Na návsi se scházíme už v osm hodin, přece jen to do Regensburgu trvá víc než dvě hodiny. Počasí vypadá, že se vydaří, a tak nedočkavě vyhlížíme autobus, ten však ne a ne přijet. Raději volám panu řidiči, zda na nás nezapomněl… Nezapomněl, ale měl pocit, že má přijet až na devátou hodinu… To nám to pěkně začíná… =)

Po půl deváté se tedy konečně nasoukáme do autobusu, pohodlně se usadíme a můžeme se vydat na cestu do německého Řezna.

Nejprve míříme k Walhalle, posazené vysoko nad Dunajem a vzdálené od Řezna asi 10 km.

Památník Walhalla je neoklasicistní budova postavená v letech 1830 – 1842 podle vzoru athénského Parthenónu. Název Walhalla je inspirován ze starých vikingských mýtů. Valhalla neboli Ódinova síň byla podle pověsti místem, kam valkýry nosily padlé bojovníky. Walhalla je památníkem pro významné osobnosti „německého jazyka“. Nejsou zde busty pouze válečníků, ale také významných umělců, vědců či světců. Najdeme zde např. astronomy Mikuláše Koperníka a Johanese Keplera, vlámského malíře P. P. Rubense, maršálka Radeckého, Alberta Einsteina, Viléma Oranžského, Marii Terezii, a mnoho dalších. V současné době se v památníku nachází 195 bust či pamětních desek významných osobností.

Monumentální památník posazený na kopci vysoko nad řekou upoutá naší pozornost už u autobusu. Zaparkujeme na bezplatném parkovišti na kopci a máme to tak tak, než památník přes poledne zavře. Zaplatíme 4 Eura na osobu a jsme uvnitř nádherného prostoru. Po jeho obvodu jsou rozmístěny busty významných osobností, z nich poznáme jen menší část.

Ve tři čtvrtě na jedenáct nás pán vyprovází ven a máme to akorát, sluníčko se prokousalo skrze mlžný opar a naskýtají se nádherné výhledy na řeku a nedaleký Regensburg. Chvilku se kocháme výhledy z památníku i na památník a sluníme se. V době naší návštěvy tu probíhá svatební focení.

Po chvilce bloudění nacházíme to správné parkoviště poblíž historické centra Regensburgu. Všichni společně se přesouváme do centra k informačnímu středisku pro mapičky. Cestou to máme s menší zastávkou u zdymadla, kdy všichni fascinovaně sledují průjezd velké lodě… =)

V informačním středisku, umístěném hned za Kamenným mostem v přízemí budovy Solné sýpky, nabereme potřebné materiály a již každý po svém se vydáváme objevovat město.

Hned za Solnou sýpkou u nábřeží se nachází historická „klobásárna“. Sice je to hned za rohem, ale i tak se mi málem povede ztratit svou skupinu… =) vystojíme dlouhou frontu na dvě malé bílé bavorské klobásky v housce za 2,50 Euro, které většině jen rozdráždí žaludek =).

Procházíme úzkými uličkami ke Katedrále sv. Petra, hlavnímu symbolu města. Vstup je zdarma, projdeme si přízemí i kryptu a strávíme chvilku hledáním onoho usmívajícího se anděla. Vyjdeme ven a tatík chybí, jak jinak… =) Chvilka marného hledání, ještě že existují telefony… Prý jsme se mu všichni ztratili… =) Od katedrály to není nijak daleko k největším vánočním trhům na náměstí Neupfarrplatz. Prodereme se okolo stánků s dárkovými předměty ke stánku se svařeným vínem a punčem. Jak je příjemné dostat horký svařák do krásného keramického hrnečku. Spokojeně popíjíme a diskutujeme kam dál.

Ještě se mi podaří všechny dotáhnout k zámku Thurn-Taxisů, kde jsou však trhy zpoplatněné. Jsme trošku zvědaví, co je na nich tak jedinečného, když tolik lidí je ochotno dát za vstup 8,50 Euro. My ale mezi ně nepatříme, scházíme uličkami zpět k centru, přes malé vánoční trhy na náměstí Haidplatz a Kohlenmarkt. Tady se chlapi odpojují a zaplouvají do hospody, ochutnat místní zlatavý mok.

Už jen ve třech tedy pokračujeme zpět na náměstí Neupfarrplatz. Najít zde vánoční štolu není vůbec lehký úkol, ba právě naopak. Ale kdo hledá, ten najde… =) Lidí neustále přibývá a už to pomalu začíná být nepříjemná tlačenice. Koupíme si svařák/punč do vybraných hrníčků, které si chceme dovézt domů. Klukům jsem slíbila, že jim něco přivezu, ale najít zde něco nesladkého je nadlidský úkol. Budou se muset spokojit se sladkými mandlemi… =)

Těsně před odchodem zpět k autobusu si ještě každý koupíme slavnou půlmetrovou klobásu a můžeme spokojeně opustit vánoční trhy.

Bohužel už nemáme čas navštívit vánoční trhy v areálu špitálu sv. Kateřiny, kde prý byli umělečtí řemeslníci, kteří zde prezentovali svou práci a prodávali vlastní výrobky.

Do autobusu již tradičně přicházím poslední, ale tentokráte přesně na čas… =)

Cestou domů si ještě trochu pobloudíme, ale v osm hodin přijíždíme zpět na náves.

Někteří pokračují dál na myslivecký bál, který se dnes koná v místní hospodě… =)

Řezno je město s příjemnou atmosférou a malebnými uličkami. Vánoční trhy na hlavním náměstí byly trochu přelidněné, hlavně ve večerních hodinách, ale celková atmosféra, svařák v hrnečku a klobásy byly vynikající. Návštěva města byla především ve znamení vánočních trhů, tudíž prohlídka památek města šla trochu stranou, ale navštívili jsme alespoň ty nejvýznamnější a ostatní musejí počkat na příští návštěvu… =)

 

Odkazy:

© 2009 - 2016 Světy bez hranic

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode