cestopisy z putování po Čechách a po Evropě

Chudenice

Chudenice už mám v merku dlouho a konečně na ně přišla řada. Sedáme do auta a míříme nejprve k známé Americké zahradě, která se nachází v těsné blízkosti obce.

Národní přírodní památka Americká zahrada je arboretem, které bylo roku 1828 založeno jako okrasná školka cizokrajných rostlin pro rozsáhlý park u blízkého Lázeňského domu v Chudenicích. Vznik samotného arboreta se datuje do roku 1848 z iniciativy Evžena Černína. V 2. polovině 19. stol. se zde již nacházelo 600 taxonů okrasných dřevin. Americká zahrada je v dnešní době nejucelenějším souborem introdukovaných  dřevin z území Severní Ameriky v ČR. Mezi nejvýznamnější dřeviny této zahrady patří douglaska tisolistá, zerav obrovský, zeravinec japonský a dřín květnatý.

V zahradě je jen jedna hlavní cesta, ale chodí se volně mimo ni mezi stromy. Některé z nich opravdu stojí za vidění. Přesto jsem očekávala, že zahrada bude v lepším stavu, některé popisky stromů nejsou vůbec k přečtení a u jiných pro jistotu vůbec nejsou. Ovšem zdá se, že začíná postupná revitalizace arboreta. V době naší návštěvy osazovali novou vjezdovou bránu místo původních schůdků přes ohradu.

Od zahrady se pěšky vydáváme po lesních cestách nejprve ke Kvapilovu jezírku. To vzdálenější ze dvou jezírek je známé jako dějiště Rusalky.

Zamíříme na druhou stranu do kopce ke zděné rozhledně Bolfánek na vrchu Žďár. Rozhledna měří 45 m, má 138 schodů a je z ní nádherný výhled (Šumava, Český les, Radyně).

Vracíme se pomalu k autu, které jsme zaparkovali u zámku Lázeň. Samotný zámek prochází v současnosti rozsáhlou rekonstrukcí, jeho zahrada je však volně přístupná a mně osobně se líbí mnohem více než ta Americká. Pískové cesty, upravený trávník a nádherné staré dřeviny. Kromě douglasek a zeravů je zde rozlehlý platan a množství překrásných rododendronů.

Sedáme do auta a přejíždíme do nedalekých Chudenic, kde parkujeme na náměstí vedle kostela sv. Jana Křtitele. Další významnou stavbou v Chudenicích je zámek s muzeem J. Dobrovského. My však míříme na pozdní oběd do restaurace Stará škola nacházející se proti kostelu. V Chudenicích mají svůj vlastní malý pivovar, a proto by byl hřích neochutnat alespoň malou „dvanáctku“. A je vynikající! =)

 

Pár odkazů závěrem:

https://www.hrady.cz/index.php?OID=889

https://www.sumavanet.cz/chudenice/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chudenice

https://www.lazenskydumchudenice.cz/

© 2009 - 2016 Světy bez hranic

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode