cestopisy z putování po Čechách a po Evropě

naučná stezka pod zelenou horou a zámek žinkovy

Naučná stezka začíná na náměstí v Nepomuku, vede okolo Zelené hory, měří 4,5 km a má 9 zastavení.

Nepomuk vznikl roku 1384 spojením dvou osad – Přesanic a Pomuka. V té době došlo díky těžbě zlata a stříbra k rozvoji obce a roku 1245 byla jmenována trhovou vsí. Přemysl Otakar I. udělil obci hrdelní právo, od roku 1250 se zde nacházel soud. Roku 1413 král Václav povýšil Nepomuk na město, které bylo správním a hospodářským centrem celého klášterního panství. Během husitských válek byl ale klášter vypálen a majetek přešel do rukou Švamberků. Ti na kopci mezi opatstvím a Nepomukem založili hrad Zelená Hora, v 17. století přestavěný na zámek. Nepomuk získal řadu privilegií jako právo výročního trhu nebo právo vaření piva…

Nepomuk je znám především díky slavnému rodákovi sv. Janu Nepomuckému. Ten se narodil v Pomuku roku 1340. Roku 1389 se stal generálním vikářem pražského arcibiskupa. Díky velkému západnímu schizmatu došlo ke sporu mezi českým králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna. 20. března 1393 král nechal zatknout čtyři muže arcibiskupova doprovodu, mezi nimiž byl i Jan Nepomucký. Muži byli vyslýcháni na Pražském hradě a na Staroměstské radnici. Následně mučeni ve staroměstské rychtě, Jan Nepomucký toto mučení jako jediný nepřežil. Večer bylo jeho tělo svrženo z Karlova mostu do Vltavy. Roku 1729 je Jan Nepomucký prohlášen papežem Benediktem XIII. za svatého. Sv. Jan Nepomucký je zobrazován v albě, rochetě a klerice s biretem, svatozář je doplněna pěti hvězdami, v ruce drží kříž, někdy palmovou ratolest, případně knihu. Setkat se ale můžeme i s dalšími atributy. Dnes je sv. Jan Nepomucký pochován v Chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Po modré značce míříme z náměstí do kopce až k odbočce na zámek Zelená Hora. Ten je po většinu roku veřejnosti nepřístupný, otevírá se jen zřídka. Po lesní pěšině po modré značce scházíme s kopce, okolo chatové osady. Modrá značka uhýbá doleva, my však pokračujeme po NS dál přes Úslavu a okolo fotbalového hřiště až do Kláštera.

Založení obce Klášter je spojeno se založením místního cisterciáckého kláštera ve 12. století. Klášter byl v 15. století vypálen husity. V roce 1464 připadl klášter rodu Šternberků a v 16. století zanikla budova konventu. V troskách hospodářských budov vznikla vesnice, jejíž domy byly stavěny ze zdiva rozpadajícího se kláštera. Fragmenty kláštera tvoří dominantu obce i dnes.

Procházíme okolo starobylého mlýna pod hrází Klášterského rybníka. Odtud prý kdysi vedl na Zelenou Horu nejstarší vodovod na našem území. Prohlédneme si pozůstatky bývalého kláštera a po hrázi Klášterského rybníka, vytvořeného cisterciáky, míříme po silnici k Červenému mostu.

Červený most přes potok Muchovka získal podle legendy název od bitvy, která v těchto místech proběhla roku 1450. Vojsko Jednoty strakonické se zde utkalo s vojskem Jednoty poděbradské a bitva to byla tak krvavá, že se most zbarvil do ruda. Současný most však byl vystavěn až v 70. letech 17. století.

Po červené značce, okolo kapličky sv. Vojtěcha dojdeme zpět na náměstí v Nepomuku.

Cestou domů zastavujeme ještě v nedalekých Žinkovech. Oproti Nepomuku, kde domy byly krásně opravené, jsou Žinkovy docela překvapením. Za hrází zaparkujeme auto v postranní uličce, abychom udělali fotku zámku přes rybník Labuť, když na nás vyběhne majitelka silně rozpadlého domku snědé pleti, že nemůžeme parkovat na jejich pozemku… Uděláme pár rychlých fotek a raději se i s autem přesouváme k zámku. Ten je veřejnosti sice uzavřen a i v jeho blízkém okolí jsou cedule o zákazu vstupu, ale na ně nikdo nedbá. Zámek je krásně opraven a z polorozpadlého mostu se otevírají krásné výhledy.

Na místě dnešního zámku v Žinkovech stávala původně tvrz, o níž pocházejí zmínky již z roku 1525. Barokní zámek zde byl postaven v 1. polovině 17. století. Hlavní přestavba zámku proběhla na konci 19. století, kdy byl proměněn v pseudoslohové romantické sídlo. Po 2. sv. válce byl zámek zestátněn a od roku 1950 sloužil jako rekreační sídlo ROH. V roce 1999 zámek koupila firma Crown Estates, s.r.o. a po rekonstrukci stavba slouží jako kongresový a hotelový komplex.

 
Odkazy

Naučná stezka Pod Zelenou Horou

Nepomuk

Obec Klášter

Žinkovy

© 2009 - 2016 Světy bez hranic

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode