cestopisy z putování po Čechách a po Evropě

okolím Ptenína

Nejprve zastavujeme u židovského hřbitova, který se nachází na silnici mezi Merklínem a Ptenínem, blíž k Ptenínu, na úbočí Srnčího vrchu. Auto necháme na začátku lesní cesty, odkud je to ke hřbitovu tak 100 m.

Hřbitov byl založen již roku 1685, roku 1871 byl z kapacitních důvodů rozšířen. Mezi mladší jižní částí a starší severní je patrná terénní nerovnost (hřbitov dříve obepínala ohradní zeď z lomového kamene, z níž se dochovala jen malá část). Na pozemku o rozloze okolo 1 750 m2 je možné najít 106 náhrobků. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1718, nejmladší z roku 1934.

Hřbitov leží na styku tří typových oblastí – jižní pošumavské, pro kterou jsou typické náhrobky z vápence, s trojúhelníkovým zakončením a plochým reliéfem písma; západní českoleské s náhrobky ze žuly, s obloukovým zakončením a hlubokým reliéfem písma; východní hřešihlavské s náhrobky z pískovce zakončené ústupkovým obloukem, často se zahloubenou nápisovou plochou. V letech 2012-13 proběhla oprava hřbitova.  

Druhou zastávkou už je přímo Ptenín. Auto necháme před zámkem, na kterém sice probíhá postupná rekonstrukce, ale pořád je v dost neutěšeném stavu. Naším cílem je NS Ptenín – Újezdec.

NS Ptenín – Újezdec je dlouhá 2,5 km a má 9 zastavení. Samotná naučná stezka v Újezdci končí, značení ale pokračuje okolo Ptenínské hory. Celý okruh potom měří asi 7,5 km.

Projdeme skrze zámek až k nově vysázené aleji. Trošku nás pobaví, že kvůli ní si značka pěkně zachází, načež pro jistotu úplně zmizí. Z hlavní trasy si u rybníčku uděláme krátkou odbočku k božím mukám.

Přejdeme přes potok Merklínka, který je krásnou ukázkou napřímeného toku. Samozřejmě je v dnešní době již naplánována jeho revitalizace a navrácení původního meandrovitého tvaru koryta. Stezka nás asi v polovině zavede z rozlehlých luk do lesa, kterým pokračujeme až do Újezdce. U devátého, posledního zastavení je vytvořeno arboretum, jehož největším klenotem je více než 150 let stará Douglaska tisolistá.

Jelikož jsme nevyrazili zrovna brzy, tak je jasné, že celý okruh nestihneme. Bereme to tedy zpět po silnici a i tak docházíme k autu za tmy.

 
Odkazy

NS Ptenín - Újezdec

Obec Ptenín

© 2009 - 2016 Světy bez hranic

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode